Promotor prac doktorskich:

 1. Jerzy Jagoda, Model uwarunkowań potencjalnej instancyjnej rozpiętości zarządzania w wieloczłonowych jednostkach gospodarczych, AE Wrocław, 28. 06. 1985
 2. Shaker I. M. Al. – Khashali, Badania porównawcze niektórych wymiarów struktur organizacyjnych przedsiębiorstw polskich i irackich, AE Wrocław, 27. 06. 1991
 3. Ahmad A. I. Al. – Saffar, Badania porównawcze I stopnia formalizacji organizacyjnej przedsiębiorstw polskich i irackich, AE Wrocław, 27. 06. 1991
 4. Robert Dominas, Władza i strategia organizacji, AE Wrocław, 20. 10. 1994
 5. Mieczysław Morawski, Zarządzanie w spółce pracowniczej, AE Wrocław, 20. 10. 1994
 6. Piotr Karwacki, Teorie zarządzania strategicznego w niemieckim obszarze językowym, 11. 1996
 7. Ewa Stańczyk, Organizacja planowania strategicznego, AE Wrocław, 1997
 8. Krzysztof Łobos, Strategia a struktura organizacji, AE Wrocław, 1998
 9. Karolina Łukomska, Strategie małych i średnich przedsiębiorstw, AE Wrocław, 03. 2000
 10. Bartosz Jasiński, Kluczowe czynniki procesów nabywania i integracji potransakcyjnej przedsiębiorstw w warunkach polskiego rynku, AE Wrocław, 11. 2001
 11. Agnieszka Chrisidu – Budnik, Strategie prywatyzacji w sferze użyteczności publicznej, AE Wrocław, 11. 2001
 12. Katarzyna Olejczyk, Organizacja wirtualna przedsiębiorstwa turystycznego, Wrocław styczeń 2003.
 13. Estera Piwoni – Krzeszowska, Kształtowanie partnerstwa w przedsiębiorstwach przemysłu spirytusowego, Wrocław czerwiec 2003
 14. Ryszard Pochew, Analiza porównawcza i projektowanie rynków energii w Polsce, marzec 2004
 15. Sylwia Pierzchawka, Wpływ kierownika na kształtowanie kultury organizacyjnej, marzec 2004
 16. Mirosław Bąk, Model controllingu strategicznego z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, lipiec 2004
 17. Aleksandra Sus – Januchowska, Aplikacja i ewaluacja systemu zarządzania ryzykiem w triadzie: jakość – ochrona środowiska, bhp, AE Wrocław lipiec 2005
 18. Urszula Bąkowska – Morawska, Identyfikacja zasobów relacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, Wrocław, luty 2006
 19. Katarzyna Piórkowska –Wojciechowska, Kształtowanie lojalności pracowniczej w przedsiębiorstwach, AE we Wrocławiu, 3 lipca 2007
 20. Alicja Jasińska, Identyfikacja i analiza poziomu aktywności innowacyjnej regionalnych browarów w Polsce, AE we Wrocławiu 6 grudnia 2007 roku
 21. Jakub Drzewiecki, Strategiczny kontekst outsourcingu w przedsiębiorstwach z sektora zarządzania nieruchomościami, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, lipiec 2008
 22. Beata Detyna, Metodyka oceny jakości procesów w usługach medycznych, w zakładach opieki zdrowotnej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, grudzień 2009
 23. Mirosław Tarasiewicz, Model elastycznej organizacji w kontekście kategorii nieliniowych układów złożonych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, listopad 2010

Recenzent prac habilitacyjnych, dorobku naukowego w procesach nadawania tytułu profesora oraz prac doktorskich:

Recenzent prac habilitacyjnych: .....................................................53
Recenzent dorobku naukowego
w procesach nadawania tytułu profesora : ........................................25

Recenzent prac doktorskich:

 1. Elżbieta Ślesińska, Regulacja i sterowanie procesami gospodarczymi – podejście systemowe, AE Wrocław 1985 (praca doktorska)
 2. Grażyna Osbert – Pociecha, Organizacyjno – ekonomiczne uwarunkowania innowacji produkcyjnych w przedsiębiorstwie, AE Wrocław 1985 (praca doktorska)
 3. Edward Kirejczyk, Zespołowość decydowania w spółdzielczych i państwowych przedsiębiorstwach handlowych w latach 1979 – 1985, AE Wrocław 1985 (praca doktorska)
 4. Leszek Bednarz, Metody synchronizacji wieloprzedmiotowych linii montażowych, AE Wrocław 1986 (praca doktorska)
 5. Andrzej Michalik, Proces doskonalenia organizacji formalnej Państwowego Zakładu Ubezpieczeń jako warunek sprawnego funkcjonowania tej instytucji, AE Wrocław 1987 (praca doktorska)
 6. Antonio Rojas Chavez, Model komputerowego wspomagania planowania produkcji w przedsiębiorstwie, AE Wrocław 1989 (praca doktorska)
 7. Morike Moussa Traore, Studium badawczo – projektowe struktury zarządzania sportem w Mali, AWF Wrocław 1989 (praca doktorska)
 8. Sylwia Stańkowska, Wartość wybranych metod organizatorskich w rozwiązywaniu zadań decyzyjnych w klubie sportowym, AWF Wrocław 1992 (praca doktorska)
 9. Zbigniew Lachowicz, Trening potencjału kierowniczego jako metoda rozwoju kadry menedżerskiej, AE Wrocław 1993 (praca doktorska)
 10. Grzegorz B. Gruchman, Warunki wdrażania zmian organizacyjnych wynikające z informatyzacji instytucji, AE Poznań 1994 (praca doktorska)
 11. Ewa Tracz, Wartościowanie pracy jako narzędzie zarządzania, AE Wrocław 1994 (praca doktorska)
 12. Jerzy Niemczyk, Korzyści i koszty zmiany formy własności przedsiębiorstwa, AE Wrocław 1995 (praca doktorska)
 13. Jolanta Falińska, Przygotowanie startegii przedsiębiorstwa, AE Wrocław 1996 (praca doktorska)
 14. Janina Partyka – Pojęta, Zarządzanie przepływem informacji bezpośrednich w postaci śladów listewek skórnych dla potrzeb decyzyjnych, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1996 (praca doktorska)
 15. Maciej K. Komos, Kryteria awansowania na stanowiska kierownicze w bankach, Uniwersytet Gdański, 1997 (praca doktorska)
 16. Adela Barabasz, Analiza sił oporu w procesie restrukturyzacji i przekształceń własnościowych w przedsiębiorstw, AE Wrocław 1997 (praca doktorska)
 17. Ewa Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, AE Wrocław 1999 (praca doktorska)
 18. Tomasz Kafel, Zintegrowana metoda analizy strategicznej organizacji nie zorientowanych na zysk, AE Kraków 2000 (praca doktorska)
 19. Artur Milecki, Luka informacyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwami polskimi, Poznań, czerwiec 2002 (praca doktorska)
 20. Ryszard Zygała, Zarządzanie informacją w Przedsiębiorstwach branży informacyjnej, lipiec 2002 (praca doktorska)
 21. Sławomir Wyciślak, Koncepcja rezystencji polskich przedsiębiorstw w warunkach działania na rynku międzynarodowym, z AE w Krakowie, lipiec 2003 (praca doktorska)
 22. Aleksander Binsztok, Modele organizacji fraktalnej, AE Wrocław, grudzień 2003 (praca doktorska)
 23. Krzysztof Ćwik, Identyfikacja strategii małych przedsiębiorstw (na przykładzie Dolnego Śląska), Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, marzec 2005 (praca doktorska)
 24. Witold Szumowski, Orientacja procesowa w zarządzaniu placówką administracji samorządowej, Akademia Ekonomiczna, październik 2005 (praca doktorska)
 25. Łukasz Wawrzynek, Diagnozowanie kryzysu w organizacji, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, maj 2005 (praca doktorska)
 26. Mariola Ciszewska, Zdolności adaptacyjne szpitali, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, sierpień 2005 (praca doktorska)
 27. Piotr Tarka, Strategie kreowania rynku w przedsiębiorstwach fonograficznych, lipiec 2006 (praca doktorska)
 28. Adam Fiącek, Elastyczne relacje pracownicze w praktyca zarządzania kadrami, Akademia Ekonomiczna Wrocław, maj 2007 (praca doktorska)
 29. Recenzent dorobku naukowego prof. zw. dr hab. Jerzego Rokity w związku z nadaniem mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 26 listopada 2009 roku
 30. Andrzeja Kuśmierz, Strategie adaptacji szpitali  powiatowych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, luty 2011 (praca doktorska)
 31. Maria Roszkowska-Śliż, Nowy dylemat w   zarządzaniu innowacjami: między otwartym a zamkniętym modelem procesów innowacyjnych, SGH w Warszawie, grudzień 2012
 32. Jarosław Bień pt.: Strategie  przedsiębiorstw w  procesach konsolidacji globalnego sektora producentów stali (praca doktorska), Uniwersytet Ekonomiczny  we Wrocławiu, Wrocław, luty 2014
 33. Michał Organa, Przywództwo w strategicznym zarządzaniu scentralizowanymi sieciami międzyorganizacyjnymi, Uniwersytet  Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław sierpień 2014
Rafał Krupski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: DTP Service s.c.