1. Rafał Krupski, Programowanie produkcji w przemyśle spożywczym, ODKK MPSiS, Warszawa 1978
2. Rafał Krupski, Projektowanie układów regulacji w złożonych systemach produkcyjnych, Prace Naukowe AE Wrocław, Nr 217, 1982
3. Rafał Krupski, Metody i techniki planowania strategicznego, Wrocławska Biblioteka Współczesnego Menedżera, AE Wrocław 1991
4. Rafał Krupski, Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk, Organizacja i funkcjonowanie giełd kapitałowych (Na przykładzie giełd amerykańskich), Wrocławska Biblioteka Współczesnego Menedżera, AE Wrocław 1991
5. Rafał Krupski, Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław, Warszawa, Kraków 1993
6. Rafał Krupski, Identyfikacja i realizacja strategii firmy, Leopoldinum, Wrocław 1994
7. Rafał Krupski, Strategie czyste przedsiębiorstwa, [w:] Decyzje strategiczne w organizacjach gospodarczych, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego i K. Perechudy, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania we Wrocławiu, Wrocław 1994
8. Rafał Krupski, Elementy zarządzania strategicznego, Ossolineum, Wrocław 1996
9. Rafał Krupski, Strategia a struktura. Struktury strategiczne, [w:] Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowań, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego i M. Przybyły, Ossolineum, Wrocław 1996
10. Rafał Krupski, Metodyka wyborów strategicznych, [w:] Decyzje strategiczne w gospodarce regionalnej, praca zbiorowa pod red R. Krupskiego i E. Tyszkiewicz , IBIS Wrocław 1996
11. Rafał Krupski, Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. I, WWSZiP, Wałbrzych 1997
12. Rafał Krupski, Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. II uzupełnione, WWSZiP, Wałbrzych 1997
13. Rafał Krupski (red. i współautor), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wydanie I, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998
14. Rafał Krupski (red. i współautor), Strategie marketingowe, Leopoldinum, Wrocław 1998
15. Rafał Krupski, Andre Fache, Józef Koziński, Ewa Stańczyk, Strategic Management, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998
16. Rafał Krupski (red. i współautor), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wydanie II uzupełnione, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999
17. Rafał Krupski (red.i współautor), Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego, WWSZiP, Wałbrzych 1999
18. Rafał Krupski (red. i współautor), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody., Wydanie III uzupełnione, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999
19. Rafał Krupski, Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. III uzupełnione, Prace Naukowe WWSZiP, Wałbrzych 1999
20. Rafał Krupski (red. i współautor), Metody zarządzania strategicznego, WWSZiP, Wałbrzych 2000
21. Rafał Krupski, Podstawy organizacji i zarządzania, wyd. IV uzupełnione, WWSZiP, Wałbrzych 2000
22. Rafał Krupski (red. i współautor), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody., Wydanie IV uzupełnione, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001
23. Rafał Krupski(red. i współautor), Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, Komitet Nauk organizacji i Zarządzania PAN oraz WWSZiP, Wałbrzych 2001
24. Rafał Krupski (red. i współautor), Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
25. Rafał Krupski (red. i współautor), Zarządzanie strategiczne. Badania i koncepcje, WWSZiP, Wałbrzych 2002
26. Rafał Krupski, Jan Lichtarski (red. współautor), Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 940, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002
27. Rafał Krupski (red. i współautor), Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki., WWSZiP, Wałbrzych 2003
28. Rafał Krupski (red. i współautor), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody., wyd. V, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003
29. Rafał Krupski, Podstawy organizacji i zarządzania, wyd.V uzupełnione, WWSZiP, Wałbrzych 2004
30. Rafał Krupski (red. i współautor), Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, praca zbiorowa pod. Red. R. Krupskiego, WWSZiP, Wałbrzych 2004
31. Rafał Krupski (red. i współautor), Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, wydanie 2 zmienione, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004
32. Rafał Krupski (red. i współautor), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm., WWSZiP, Wałbrzych 2005
33. Rafał Krupski (red. i współautor), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa 2005 (Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
34. Rafał Krupski (red. i współautor), Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, WWSZiP, Wałbrzych 2006
35. Rafał Krupski (red. i współautor), Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, WWSZiP, Wałbrzych 2007
36. Rafał Krupski (red. i współautor), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody., Wyd. VI, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007
37. Rafał Krupski (red. i współautor), Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, Wyd. WWSZiP, Wałbrzych 2008
38. Rafał Krupski (red. i współautor), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008
39. Rafał Krupski (red. i współautor), Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, Wyd. WWSZiP, Wałbrzych 2009
40. Rafał Krupski, Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet Koncepcje strategii organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009 (Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
41. Rafał Krupski (red. i współautor) Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych 2010
42. Rafał Krupski (red. i współautor), Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011
43. Rafał Krupski, Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych. Identyfikacja horyzontu planowania rynkowych i zasobowych wielkości strategicznych, Praca Naukowa Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011 s. 195
44. Rafał Krupski (red.), Metody badań problemów zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości T.17, Wałbrzych 2012
45. Rafał Krupski (red. i współautor) Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości T.22, Wałbrzych 2013
46. Rafał Krupski (red. i współautor) Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod., Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości T.27, Wałbrzych 2014

Współautor

 1. Rafał Krupski, Organizacja produkcji i pracy w przemyśle spożywczym (red. B. Haus), AE Wrocław 1980
 2. Rafał Krupski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego( red. B. Haus )m,AE Wrocław 1981, s. 29
 3. Rafał Krupski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, AE Wrocław 1986
 4. Rafał Krupski, Metodyka wyboru wariantu prywatyzacji i restrukturyzacji firm gospodarki komunalnej [w:] Metodologia restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki komunalnej, praca zbiorowa pod red. K. Perechudy, UM w Wałbrzychu, Wałbrzych 1993
 5. Rafał Krupski, Generowanie strategii marketingowych, [w:] Zarządzanie zmianami, praca zbiorowa pod red. K. Perechudy, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania i UM Wałbrzychu, Wrocław – Wałbrzych 1993
 6. Rafał Krupski, Podejmowanie decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie, [w:] Praca kierownika we współczesnej firmie, praca zbiorowa pod red. Z. Jasińskiego, Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą AE we Wrocławiu, Wrocław 1994
 7. Rafał Krupski, Próba klasyfikacji strategii firm w ujęciu systemowym, [w:] Zarządzanie transformacją instytucji, praca zbiorowa pod red. E. Tyszkiewicz, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania, WGRiT w Jeleniej Górze, UM w Wałbrzychu, Wrocław – Jelenia Góra – Wałbrzych 1995
 8. Rafał Krupski, Rynkowe wyznaczniki decyzji produkcyjnych, [w:] Zarządzanie systemami produkcyjnymi, praca zbiorowa pod red. Z. Jasińskiego, Leopoldinum, Wrocław 1995
 9. Rafał Krupski, Strategie zarządzania w Unii Europejskiej, [w:] Funkcjonowanie firm i samorządów terytorialnych w warunkach Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod red. S. Czai i E. Tyszkiewicz, WWSZiP, Wałbrzych 1998
 10. Rafał Krupski, Systemowa koncepcja organizacji i zarządzania, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, praca zbiorowa pod red. K. Perechudy, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000
 11. Rafał Krupski, Przedmowa do wydania polskiego książki G. Stonehousa, J. Kamilla, D. Campbella, T. Purdie, pt. Globalizacja. Strategia i zarządzanie, FELBERG SJA, Warszawa 2001
 12. Rafał Krupski, autor kilku haseł, [w:] Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004
Rafał Krupski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: DTP Service s.c.